CorelDRAW Graphics Suite X3

                            Cách cài đặt CorelDRAW Graphics Suite X3

_Trước hết, tải CorelDRAW Graphics Suite X3 từ đây  -->  CorelDRAW X3
_Sau đó giải nén ra 1 thư mục
_Tắt kết nối Internet bằng cách rút dây mạng, hoặc Dísable card mạng trong Properties của My Network Places  (kích phải chuột My Network Places -> Properties --> kích phải chuột Local Area Connection --> Dísable.) (bước này rất quang trọng)
_Chạy file Autorun.exe, tiếp tục làm theo các hình dưới
Đến đây xin hãy chạy file Keygen.exe trong thư mục Crack


Nhớ đừng tắt file Keygen này vội, vì còn nhiều việc cho nó .

Thế là xong, nếu làm sai, bạn hãy tắt keygen đi, khởi động CorelDRAW X3 trong programs ở Start Menu, tiếp tục mở keygen, và điền bằng tay bắt đầu lại từ hình dưới này:

Đảm bảo thành công 100%