GHOST & WINDOWS

Ghost Explorer.exe   (đọc file GHO)
Ghost32.exe  (Ghost trong windows)
OneKeyGhost     (Ghost tự động)


Bản Ghost
Bản ghost win xp cho nhiều máy tự nhận driver SP3

Bản ghost win7-32bit  (có sẵn office 2010) (4,5G)
Bản ghost win7-64bit  (có sẵn office 2010) (5,5G)


FILE ISO cài đặt:
en_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971948
windows_7_ultimate_sp1_64_bitWindows98   :  Tải về   (CDkey: JK29F-PMF63-BT66P-T69K9-Y2WW3 ) ghost ghost
Boot USB :
Win7 mini