Đấu nối bộ lọc tín hiệu Splitter

Vì sao phải có bộ lọc tín hiệu Splitter?
Đối với những nhà (công ty) sử dụng dịch vụ ADSL và Điện thoại trên 1 đường dây điện thoại, thì bắt buộc phải có bộ lọc tín hiệu Splitter, bởi vì trên cùng 1 đường dây có 2 dịch vụ, khi ta nhấc máy điện thoại, hoặc có ai đó gọi điện đến thì sẽ làm rớt mạng ADSL, rất bất tiện khi ta đang làm 1 việc quan trọng sử dụng ADSL. Có thể hiểu như sau, trên cùng 1 dây điện thoại, dịch vụ điện thoại sẽ làm việc ở dãy tần số 300Hz tới 3,400Hz, trong khi đó, dịch vụ ADSL làm việc ở dãy tần số 26KHz tới 1,1MHz, chính vì thế mà cần có bộ lọc tín hiệu Splitter để phân luồn tín hiệu ra 2 ngõ, 1 là ngõ Điện thoại, 1 là ngõ ADSL.


 Cách đấu nối Splitter:
Cách đấu nối đơn giản dùng cho gia đình:
                                     
                                    Cách đấu nối cho công ty:

_____________________________________________
Các bài đã đăng :